Beşiktaş Çim Biçme

Beşiktaş Çim Biçme Firmaları

beşiktaş çim biçme firmaları

Beşiktaş çim biçme ustasına aradığınız zaman Peyzaj sektörünün içinde var olmanın vermiş olduğu bilgi ve birikim ile sizlere kaliteli hizmetler sunmaktayız. Çim bitkilerinin yardımcı özellikleri ise şunlar olmalıdır; üzerlerine basılmaya karşı dayanıklılık, yumaklaşmaya karşı dayanıklı, uygun renk, yağış oranlarının az olduğu dönemlerde kuraklığa karşı dayanıklılık ve çim hastalıklarına karşı dayanıklılıktır. Çim alanlarını kaliteli ve iyi bir şekilde büyütüp yetiştirebilmek için bu guruba dahil olan çim bitkilerinin bütün özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Çin bitkileri birincil ve ikincil kök adı altında iki farklı kök meydana getirmektedir. Çimlenme durumu meydana geldikten sonra ortaya çıkan çim köklerine birincil kök denmektedir. İkincil kök meydana gelinceye kadar çim bitkisinin ihtiyaçlarını karşılamada görev yapar. Çim bitkilerindeki ikincil kökler oluştuk tan sonra yok olurlar. Bu kökler saçak kök yapısındadırlar. Bu köklerin tamamı çim sapının toprağa en yakın olduğu boğumda meydana gelir. Çim kökleri toprak tanelerini sıkı bir şekilde tutarlar. Kimi çim bitki türleri her sene yeni kök meydana getirirken bazı çim bitkisi türlerinin kökleri daha uzun dönemler canlı bir şekilde kalabilmektedir.

Çim Biçme Ustası Beşiktaş

Çim biçme ustasına ihtiyaç duyduğunuzda firma olarak size bir telefon kadar yakınız. Bizi istediğiniz zaman arayarak kaliteli bir hizmet alabilirsiniz. Çim bitkilerinde kök gelişimi sonbahar ve kış aylarında artmaktadır. Yaz mevsiminde ise düşmektedir. Çim bitkileri otsu bir yapıya sahiptirler. Çim bitkilerinin sap kısımları olgunlaştık dan sonra serleşir ancak herhangi bir şekilde odunlaşmazlar.  Çim bitkilerinin sapları boğum ve boğum arasında meydana gelirler. Bitkideki boğum aralarının iç kısımları boştur. Bitki sapının yapısı yuvarlak ve yuvarlağa yakındır.  Çim alanındaki toprakta çimlenmeye başlayan çim bitkisi tohumundan önce yaprak sürgünü meydana getirir. Üçüncü ve dördüncü yaprak sürgünlerinin meydana gelmesinden sonra zincirleme bir şekilde kardeşlenme başlar. Kardeşlenme işleminden sonra boğumlardan çıkan boğum aralarının uzaması sonucu sap sürmesi gerçekleşir ve sapa kalkma başlar. Çim bitkilerinde iki farklı dallanma durumu meydana gelir. Bunlardan kın içi dallanmada yeni sürgün, yaprak kını içinden sürer ve yumak kınını delerek yan kısma doğru gelişim gösterir.  Çim bitkilerinin yaprakları her bitki boğumundan bir tane olmak üzere bitki sapı boyunca almaşıklı biçimde dizilim meydana getirmiştir. Sapa yapraklar sapsız bir şekilde bağlanırlar. Yaprak ayası yaprağın sap kısmından yan kısma doğru açılmış olan uzun, dar ve şerit şeklindeki kısmıdır. Yaprak kını yaprağın bir boru gibi saran boğumlardan çıkan kısmıdır.  Çim bitkilerinin çiçekleri generatif organ taslağı generatif sapların dip bölümünde bulunur ve çim bitkisi gelişme gösterdikçe yukarı bölüme doğru büyüyüp son yaprak kınından çıkarak çiçek bölümünü meydana getirir. Çim bitkilerinin meyve durumu kapalı meyve gurubuna dahildir. Bundan dolayı meyve ve tohuma aynı adı verebilmekteyiz.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these