Doğu Ladini Ağaçları (Picea Orientalis Link.)

Doğu Ladini

doğu ladini budama

Doğu ladini ağacı ibreli yani iğne yapraklı ağaç türlerindendir. Doğu Ladini Kafkasya Bölgesinde ve ülkemizde varlık gösterir. Doğu ladinin Türkiye’de ki yayılışı şu şekildedir; Ordu ilimizde bulunan Melet Irmağının doğusundan başlar ve doğuya doğru Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin ilimizin bölgelerini içine alır. Bazı yerlerde tek veya birkaç ağaçlık kümeler halinde deniz kıyılarına inmekte ise deniz seviyesinden 1000 metre yukarısından sonra geniş ormanlar kurar. Doğu ladini ağaçlarının boyları 60 metreden uzun olabilir. Doğu ladinin çapları da 2000 metreyi bulur. Doğu ladini ağacının (Picea Orientalis Link.) gövde yapısı düz ve dolgundur. İklim şartları olarak nemli olan havaları, derin, havalandırma imkanı yüksek, nem olanı yüksek, kumlu ve balçık, besin değeri yüksek, humuslu ve serin toprak yapılarını sever.

Doğu Ladini Budama

Doğu ladini ağacı bu şartlara uygun olan topraklarda çok kaliteli gelişme ve büyüme gösterir. Doğu ladinlerinin (Picea Orientalis Link.) yapısı dar ve sivridir. Kök yapıları sığdır. Kaliteli gelişme gösterdiği yerlerde genç yaşlarında gölgeye oldukça dayanıklıdır. Doğu ladini ağaçları (Picea Orientalis Link.) doğal yayılış göstermiş olduğu bölgelerde don iklim koşullarından herhangi bir zarar görmez. Fakat bazı büyüme evrelerinde çok nadir de olsa geç donlardan olumsuz etkilendiği görülmüştür. Kuraklık zararı görüldüğü gibi sık ve bağımsız meşcerelerde fırtına, kar devirmesi ve kar kırması gibi zararlar görülmüştür. Doğu ladini ağacı sanayide de birçok alanda kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı alanlar; selüloz ve kağıt endüstrisi, yapı malzemesi, mobilya, kibrit çöpü ve kurşun kalemdir. Doğu ladini ağacının (Picea Orientalis Link.) ülkemizde ki alansal dağılımı yaklaşık olarak 300.000 hektardır.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these