Köknar Ağacı (Abiyes Sp.)

Köknar Ağacı

köknar ağacı budama

Köknar ağacı ibreli yani iğne yapraklı bir ağaç türüdür. Köknar ağacının (Abiyes Sp.) ülkemizde bulunan 4 farklı türü vardır. Bu köknar ağacı türleri;

Köknar Ağacı Türleri

Doğu Karadeniz Köknarı (Abiyes Nordmanniana Link.)
Uludağ Köknarı ( Abiyes Bornmülleriana Mattf.)
Kaz Dağı Köknarı (Abiyes Equitrojani Aschers. Et Sit.)
Toros Köknarı (Abiyes Cilicica Carr.)
Doğu karadeniz köknarı;  ülkemizde Doğu Bölgemizden başlayarak Doğu Karadeniz Bölgesinden batıya doğru Kızılırmak’a kadar yer almaktadır.
Uludağ köknarı; ülkemize özel bir ağaç türüdür. Kuzey Anadolu’da Kızılırmak vadisinden başlayarak batı yönüne doğru Uludağ’a kadar yayılır.
Kaz dağı köknarı; ülkemizde bulunan endemik bir bitki türümüzdür.  Çanakkale, Balıkesir ve Bursa illerimiz arasında bulunan bölgelerde yayılış gösterir. Esas yayılış alanı Kaz Dağları ve Çatal Dağı’dır. Bu bölgeler de birbirleriyle herhangi bir bağlantısı bulunmayan altı ayrı bölgede bulunur.
Toros Köknarı; ülkemizde Güney Anadolu Bölgelerimizde Toros Dağları, Antitoroslar ve Amanos Dağlarında yayılış gösterir.

Köknar Ağacı Budama

Köknar ağacının (Abiyes Sp.) gövde yapısı uzun, dolgun ve düzgündür. Sivri bir tepe yapısına sahiptir. Kök yapısı kazık kök yapısına sahiptir. Bu kök yapısı ile birlikte yan köklerinin bir bölümü sığ olarak yayılma niteliğindedir. Köknar ağacı gölgeye karşı dayanıklılığı yüksek bir ağaçtır. Köknar ağaçları (Abiyes Sp.) hava muhalefeti olarak nemli ve serin koşullarını sever. Toprak yapısı olarak da derin, nemli ve havadar topraklarda iyi bir gelişim ve büyüme gösterir. Sığ topraklara dikimi yapıldığı zaman fırtınalarda ciddi zararlar görebilir. Köknar ağacı (Abiyes Sp.) sanayide, mobilya, lambiri, pervaz, kaplama levhası, inşaat sektörü gibi alanlarda çok sık kullanılır. Köknar ağacının (Abiyes Sp.) ülkemizde ki dağılımı yaklaşık olarak 650.000 hektardır.

About the Author

2 thoughts on “Köknar Ağacı (Abiyes Sp.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these