Zeytin Ağacında Uygulanan Budamalar

Zeytin Ağacı Budama Şekli

zeytin ağacı budama

Zeytin ağacında yapılan budama işlemleri şu şekilde sınıflandırılabilirler;

  • Şekil budaması
  • Mahsul (ürün) budaması
  • Gençleştirme budaması

Zeytin ağaçlarında yapılan budama işlemlerinin genel olarak amacı; tepe tacının tamamen yenilenmesi, tür değiştirme ile beraber gençleştirme budaması, büyük bir yapıya sahip olan zeytin ağaçların gençleştirilmesi, dipten gençleştirme ya da yumrulu kök yardımı ile yenileme, dondan arar görmüş ağaçların yenilenmesi.  Zeytin ağacı dikimi gerçekleştirildiği zaman dikim döneminden itibaren 2 sene boyunca herhangi bir budama işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Zeytin ağaçlarında bufama işlemi dikimden işleminden itibaren 3 ile 5 sene arasında ancak goble şekil budamasına tabi tutulmalıdırlar. Zeytin ağaçlarında budama işlemi çoğunlukla erken ilkbahar mevsiminde ayrıca kış mevsimini sert geçiren bölgelerde ise biraz daha geç bir dönemde yapılmalıdır.

Zeytin Budama Şekli

zeytin ağacı budama

Zeytin ağacı budama zamanı Ege ve Akdeniz bölgelerimizde şubat ve mart aylarıdır. Zeytin ağaçlarının yüksek ürün verdiği dönemlerde haziran ve temmuz aylarında ağaçta bulunan obur sürgünler ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Verime iyi yatmış olan zeytin ağaçlarından düzenli bir şekilde her sene verim alınmak istendiğinde hafif bir mahsul budaması yapılmalıdır. Zaman içerisinde verimi azalmış olan görünümü bozulmuş olan zeytin ağaçlarında gençleştirme budaması yapılması zeytin ağacının sağlığı oldukça önemlidir. Zeytin ağaçlarında budama işlemi yapılacağı zaman dikkat edilmesi gereken husus geniş ve büyük yaralar açılmamasıdır. Budama işleminin yapıldığı yerlere mutlaka budama macunu sürülmelidir. Ayrıca katran ve kireç karışımları ile ağaç gövdesi sürekli badanalanmalıdır. Budama işlemi yapılacağı zaman ağacın isteklerini ve ağacın yapısını iyi analiz etmemiz gerekmektedir.

Zeytin Ağacı Bakımı ve Budama

Genç yaşlarda olan zeytin ağaçlarında aralıklı olarak hafif budama işlemleri uygulanarak ağaçtaki yaprak/odun miktarı yüksek seviyede tutulmalıdır.  Yaşı yüksek olan zeytin ağaçlarında odun bölümünü çıkartmak üzere uygun zaman aralıkları ile yapılan sert budamalar odun ve yaprak oranını yükseltir. Zeytin ağaçlarında budama işlemi gerek ince, gerekse kalın dallarda kesim işlemleri 2 şekilde yapılmaktadır.  Zeytin ağaçları budama işlemi tabi tutulurken ağaç üzerindeki dallar ya dip kısımdan kesilir veya kısaltılırlar.

Zeytinde Erken Budama

Zeytin ağaçlarında yapılan budamalarda ilk kesim işlemine uç alma denmektedir. Seyreltme budaması kesime tabi tutulan dalın ışık almasını ve daha iyi bir şekilde beslenerek iyi gelişim göstermesine imkan tanır. Zeytin ağaçlarında uygulanan uç alma da kalan dal parçası üzerinde bulunan sürgün gözleri geliştikçe ağacın ışık alması düşer. Fakat ağacın alt bölümlerindeki dallara gölge yaparak yaprak dökülmesine sebep olan dalların aşırı bir gelişim göstererek uzamasının önüne geçilmelidir. Zeytin ağaçlarının üst kısımlarında bulunan ürünlerin daha büyük olduğu ve daha fazla miktarda yağ bulundurduğu, orta dış bölümdeki ürünlerin ise yağ kapsamı ve ürün iriliği orta seviyededir. İyi güneş ve ışık almayan zeytin ağacının iç bölümünde ürünün yağ miktarı düşüktür ve ürünler daha ufaktır.

About the Author

10 thoughts on “Zeytin Ağacında Uygulanan Budamalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these