Şekil budaması nedir?

Şekil budaması ne zaman yapılır?

ağaç budama

Şekil Budaması: Meyve bahçeleri kurulacağı zaman kullanımı tercih edilecek olan fidanlar çoğunlukla meyve bahçelerinde ana yerlerine dikim işlemleri yapıldıktan sonra şekil budamaları yapılmalıdır. Meyve ağaçlarının toprak üstü organı olan taca kazandırılacak olan şekil iklim ve bölge şartlarına uygun olmalıdır. Ağaç budama. Ayrıca ağacın yapısına göre de yapılacak olan şekil budamaları farklılık göstermektedir. Meyve ağaçlarında uygulanan şekil budamaları oldukça çok fazla çeşide sahiptir. Meyve ağacı budama. Ancak meyve ağaçlarına hangi şekil verilmek istenirse istensin şekil budaması işleminin esas uygulama prensipleri değişmez. Meyve ağaçlarına kazandırılacak şekil için uygulanacak budama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken belli hususlar bulunmaktadır. Bunları sırası ile şu şekilde açıklayabiliriz.

A: Meyve ağacı üzerinde bulunan yan dallar meydana getirilirken bu dalların ağaç gövdesi ile yapacakları açının ihtiyaç duyulan genişlikte olmasına dikkat edilmelidir. Dal açılarının genişliklerine dikkat edilmemesi halinde yan açıya sahip olan yan dallar sonraki dönemlerde meyve ağırlığına dayanamayarak çok kolay bir şekilde kırılabilir. Ayrıca meyve ağaçlarında bulunan dar açıya sahip olan yan dalların meyve verimi oldukça düşüktür. Bundan dolayı dar açıya sahip olan yan dalların ağaç gövdesi ile kaliteli bir açı meydana getirebilmeleri için budama işlemi ile birlikte çatallar ya da teller kullanılarak açıları genişletilmelidir.

B: İhtiyaç duyulandan daha fazla budama işlemine tabi tutulan meyve fidanları meyve verimine geç yatar. Bundan dolayı meyve ağaçlarında budama işlemi uygulanacağı zaman amaca ve ihtiyaca en uygun şekilde budama işlemi yapılmalıdır.

C: Meyve ağaçlarına kazandırılacak olan şekiller iklim ve bölge koşullarına göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı meyve ağaçlarında şekil budaması işlemi yapılacağı zaman iklim ve bölge şartları göz önünde bulundurularak meyve ağacı budama işlemi yapılmalıdır.

Meyve ağaçlarına budama işlemleri ile çok farklı şekiller verilebilmektedir. Meyve ağaçlarından en fazla tercih edilen şekil budamaları goble, doruk dallı, piramit, palmet şekli budamadır. Meyve ağaçlarında şekil budaması yapılacağı zaman iklim şartlarına göre budama şekilleri yağışın yoğun olduğu bölgelerde goble şekli ve palmet şekli yağışın az olduğu bölgelerde ve kurak iklim yapısına sahip olan bölgelerde doruk dallı şekli ve piramit şekli daha çok kullanılmaktadır.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these