Ağaçlar Budanmazsa ne olur?

Ağaç Budamanın Önemi

Ağaçlarda uygulanacak olan budama işlemi uygulana ve teknik açısından bir bilim dalı gibidir. Ağaç budama işlemi yapılacağı zaman mutlaka uyulması gereken prensipleri vardır. Ayrıca ağaç budama işlemi yapılacağı zaman her ağaç için farklı yöntemler ve teknikler kullanılmalıdır. Her ağacın durumu göz önüne alınarak amaca uygun bir işlem yapılmalıdır. Ağaç budama işlemlerinin belli başlı bazı prensipleri bulunmaktadır. Ağaç budama işlemleri budamaya tabi tutulacak ağaca ve budama türüne göre senden seneye ya da senede iki kez yaz ve kış budaması olarak yapılabilmektedir. Ağaç budama işleminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için budama yapan kişinin de bu konuda bilgili ve tecrübeli olmalı gerekmektedir. Başarılı bir budama işlemi yapılabilmesi için ilk olarak budamanın hangi amaçla yapıldığına dikkat edilmelidir. Ayrıca her ağaç kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilmeli ve budama işlemi bu alanda uzman kişiler ile en uygun aletler kullanılarak yapılmalıdır. Eğer ağaçlarınız da şekillendirme budaması yapmak istiyorsanız budama işlemleri ağaçtaki odun dallarına yapılmalı, zorunlu olmadıkça meyve veren dallara herhangi bir şekilde dokunulmamalıdır. Meyve ağaçlarına herhangi bir şekil verme budamasında bu kurala dikkat edilirse iyi bir meyve mahsulü alınacağı gibi erken meyveye yatma durumu da sağlanmış olur. Bu belirtmiş olduğumuz işlemlere uyulmadığı taktirde ağaçlarda düzensiz bir şekillenme ve ağaçlarda gençlik kısırlığı dönemi de uzatılmış olur. Bundan dolayı uygulama yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Ağaç budama işlemi yapılacağı zaman ağaçlar toplu bir şekilde iyice incelenmeli ve ağaç üzerinde bulunan her dal ayrı ayrı ele alınmalıdır. Ağaç gövdesi üzerinde ağaç tacını meydana getiren ana dallar eşit yükseklikte ve aynı güçte olmalıdır.

Yaşlı ağaç budaması

belediye ağaç budama

Ayrıca bu dallar merkez ekseninde eşit açılara sahip olarak dağılım göstermelidir. Ağaç üzerinde bulunan lider ana dalın dağılımları çok önemlidir. Doğru bir taç oluşumunda gelişme ve büyüme güçleri aynı lider etrafında eşit açılara sahip olarak dağılım göstermiş 5 adet dal seçilmelidir. Bu işlemin yapılması halinde ideal bir kat meydana getirilmiş olur. İdeal ve doğru bir taç oluşumu meydana getirilmemesi halinde ise yan dallar çok sık olacağından dolayı birbirlerini gölgelerler ve kültürel işlemleri özellikle ilaçlamayı engelleyeceğinden ağaç gelişimi ve büyümesi olumsuz bir şekilde meydana gelir. Ağaç budama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da ana dalların ağaç gövdesi ile yapmış oldukları açıdır. Ana dalların ağaç gövdesi ile yaptıkları açı 40-60 derece olmalıdır. Dar açıya sahip olan dalların gücü düşük olduğu için çabuk kırılırlar. Ağaç üzerinde uygun açılı bir dal bırakıldığında o dalda vegetatif gelişme çok güçlü olur. Yere paralel olarak gelişme gösteren dallarda meyve miktarı yüksek olur ancak kalite bakımından düşük meyve meydana gelir. Uygun açıda gelişen dallarda ise gelişme ve büyüme dengeli bir şekilde olur ve buna bağlı olarak da meyve kalitesi de yüksektir. Ağaçlar üzerinde bulunan dallarda dik büyüme olduğu zaman az ve geç meyvelenme olur. Uygun açıda büyüme olduğu zamanda o kadar erken ve çok meyvelenme meydana gelir. Ağaç budama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de yan dal oluşumudur. Ağaç budama işlemi yapılacağı zaman dal oluşumuna özen gösterilmelidir. Ağaç üzerinde bulunan yardımcı dallar ana dallar üzerinde elden geldiği kadar aynı uzaklıkta ve aynı yönde bırakılmalıdırlar. Bu işlemin yanında gövde üzerinde bulunan ana dallar ile yardımcı dallar arasında vejetatif büyüme ve gelişme açısından rekabet olmamalıdır. Görüntü ve şekil bakımından da düzenli ve iyi bir gelişme gösterebilmeleri için yardımcı dallar, ana dalların büyüme ve gelişme noktasından 15-30 cm daha alt mesafeden seçimi yapılmalıdır.

Belediye ağaç budama

Ağaç budama işlemlerinde eğer ağaçlarınız kendi mülkünüz de ise belediyeler budama işlemini yapmayabiliyor. Genel olarak birçok belediye kişilerin kendi arazinde olan ağaçların budama işlemini yapmamaktadır. Bu işlemlerin yanında ana dallar ile yardımcı dallar arasındaki dal açılarına da dikkat edilmelidir. Dallar arasındaki açılar 45 derece olmalıdır. Ağaç budama işlemi yaparken gövde üzerinde bulunan dalların kesim işlemi yapılacağı zaman dalları kısa bir şekilde kesme işlemi tabi tutmak vegetatif gelişme ve büyümeyi, hiç kesme işlemine tabi tutmamak veya uzun bir şekilde bırakmak da generatif faaliyetleri teşvik eder. Ağaç üzerinde bulunan bir dalı keserek kısaltılmış olduğu zannedilmemelidir. Ağaçların büyüme ve gelişme dönemlerinde kesim şiddetiyle doğru orantılı olarak kesim noktasının altından sürgün büyümesi meydana gelmektedir. Ağaç budama işlemi yaparken aynı bölgeden yan yana büyüme ve gelişme gösteren eşit kuvvete sahip dalların büyüme gelişmelerine izin verilmemelidir.  Ağaçlar üzerinde bulunan dallar geniş açılı bir şekilde bırakılmalı ve çatallaşmaya izin verilmemelidir. Uygun olan lider bir dal tercih edilerek geriye kalan dallar dip kısımlarından kesilerek ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Ağaçta seçilen lider dalın yanından aynı noktadan büyüme gösteren herhangi bir dal varsa da buda ağaçtan kesilerek uzaklaştırılmalıdır. İkinci bir ana dal oluşumun izin verilmemelidir. Ağaçta dal tercihi yapılacağı zaman geniş bir açıya sahip olan dal seçilmelidir. Dar açıya sahip olan dallar ağaçtan kesim ile uzaklaştırılmalıdır. Meyve ağaçlarında türler ve çeşitler arasında gelişme ve büyüme açısından meydana getirdikleri dal ve dalcık sayıları açısından ve çiçek tomurcuklarını oluşturdukları yerler açısından farklılıklar bulunmaktadır. Bundan dolayı ağaç budama işlemi yapılacağı zaman türüne ve çeşidine göre iyi bir analiz yapılmalı ve budama işlemi ona göre yapılmalıdır. Ağaç budama işlemi yapılacağı zaman kesim işlemi çok dikkat edilmelidir. Çoğunlukla budama işlemi yapılacağı zaman kesim noktaları doğru bir şekilde belirlenmiş olsa da kesim işleminde ciddi hatalar yapılmaktadır. Ağaçlarda tepe kesim işlemi yapılırken dış kısma bakan bir göz üzerinden ve meyilli bir kesim işlemi yapılmalıdır. Bu kesim işlemi yapılırken göze zarar verilmemesine özen gösterilmelidir. Ağaçlarda seyreltme budaması yapılacaksa, ağaçtan çıkarılacak olan dalın ağaç gövdesi ile birleşim yaptığı yerde ağaç besin maddelerinin depolandığı şişkinliğin hemen üst kısmından kesim işlemi yapılmalıdır. Bu işlem ile birlikte kesim noktasında meydana gelen yaralar daha hızlı bir şekilde kapanır. Ağaç budama işlemi yapılırken kesim noktalarında tırnak bırakılmamasına ayrıca özen gösterilmelidir. Ağaç budama işlemlerinde tırnak bırakılması durumunda yaralar çok geç kapanmaktadır. Bu durumda ağaçların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ağaç budama işlemlerinin bir ışık yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Ağaç budama işlemi yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi ağacın dengesini bozmamaktır. Ayrıca budama işlemi yapılırken ağacın iç kısımlarına ışık girmesini sağlamak amacı ile de işlem yapılmalıdır. Ağaçların en iyi şekilde ışık almasını sağlamak için ağaç tercihi yaparken bodur anaçların tercih edilmesidir. Bodur olan anaçlar daha ufak bir taç hacmine sahip oldukları için ışıklanma durumları daha iyidir. Örnek vermek gerekir ise 4 m boyu olan bir ağaçta gölgeli kısımlar ağacın % 2 sini kapsarken 7 metre boyu olan ağaçlarda bu oran % 25 tir. Bundan dolayı anaç seçerken bodur anaç tercihi yapmak oldukça önemlidir. Ağaç şekli de ağacın güneş ışığından yararlanmasını etkilemektedir. Koni şekline sahip olan ağaç türleri güneş ışığından en iyi şekilde yararlanan ağaç türleridir. Ağaç budama işlemi alakalı detaylı bilgi sahibi olmak için yazılarımızı takip edebilirsiniz.

About the Author

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these