Meyve Ağaçlarında Budama ne zaman yapılır?

Meyve Ağaçlarında Budama

Meyve Ağaçlarında Budama zamanı

Meyve ağaçlarında budama zamanı ağaç türüne ve yapılacak olan budama işleminin amacına göre değişmektedir. Meyve ağacı budama işlemlerinde ilk dikkat edilmesi gereken durum budamanın amacıdır. Meyve ağacı budama yaz budaması yani diğer bir adı ile yeşil budama ve kış budaması olarak ikiye ayrılmaktadır. Ağaçlar üzerinde bulunan kurumuş dallar senenin her döneminde budama işlemine tabi tutulabilirler. Ayrıca ibreli ağaç türleri senenin her döneminde budanabilirler. Fakat budama işleminin büyüme dönemi dışından gerçekleştirilmesi budama yara yüzeylerinden öz suyu ve reçine akışını minimum düzeye indirir. Yapraklı ağaçlar ve gösterişli çiçeklere sahip olmayan çalılar ağacın yapısını kolayca görebilmek budamadan sonra gelişme döneminde budama yara kapanmasını en üst seviyeye çıkartmak, hastalık geçişlerini düşürmek ve budamalar sonrası oluşan yara yüzeylerinden yüksek seviyede öz suyu akışını engellemek amacı ile gelişme dönemi dışında budama işlemi yapılır. Yeni yaralar ve ağaçların çıkardıkları kimyasal kokular aslında ağaç hastalıklarını yayan böcekleri ağaçlara çekmektedir. Özellikle yaralı karaağaç odununun mantarlarını sporlarını barındıran kelebekleri çekmesi ve meşerelerdeki açık yaralar meşe solduran mantarını yayan kelebekleri ağaçlara çekebilmektedir.

Meyve Ağaçlarında Budama nasıl yapılır?

meyve ağacı budama

Meyve ağacı budama işlemlerinde budama iki farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki verim budama işlemidir. Verim budaması işlemini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz; Meyve ağaçlarına şekil verme budaması yapıldıktan sonra ağaçlara ihtiyaç duyulan su ve gübreleme işlemi yapıldığı zaman meyve ağaçlarının vegetatif ve generatif faaliyetleri başlar. Bu uygulamalar ile meyve ağaçlarında fizyolojik bir denge sağlanmış olur. Meyve ağaçlarına kazandırılmış olan fizyolojik dengenin uzun süreler boyunca muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için yapılacak olan en iyi uygulama verim budamasıdır. Meyve ağaçları çevre ile ilgili şartlar bakım ve üzerine aşılı bulunduğu anacın etkisi ile büyür ve gelişir. Bu büyüme ve gelişme neticesinde de ürün meyve vermeye başlar. Bundan dolayı bahçenizde bulunan meyve ağaçlarının bakım işlemleri meyve ağacının tür ve isteklerine göre yapılması gerekmektedir. Bu uygulamalardan en önemlileri olan şekil ve verim budaması meyve ağaçlarına itina ile uygulanmalıdır. Meyve ağaçlarına uygulanan şekil budamasında olduğu gibi verim budaması da belli bazı prensiplere göre yapılmalıdır. Meyve ağaçlarına uygulanacak olan verim budamasını şu şekilde özetleyebiliriz. Meyve ağaçlarında verim budaması yapılırken ağaç üzerinde bulunan dallar tek tek ele alınmalı dallar içerisinde dik bir büyüme gösteren birbirlerinin üzerinde gelen dallar bulunuyor ise budama işlemine tabi tutularak ağaçtan uzaklaştırılır. Bu işlemin yanında ağaçta bulunan yardımcı dallar arasında ihtiyaç duyulandan daha fazla uzayan dallar bulunuyorsa bunlar kesme yöntemi ile kısaltılmalıdır. Meyve ağaçları genellikle yaşları ilerledikçe ya da sürgün gelişmeleri yetersiz olmaya başladıkça şiddetli ağaç budama işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir. Şiddetli budama işleminde kesme uygulamaları normal budamaya göre daha kısa olmalı bükme ve eğilme işlemine tabi tutulan dalların büyük bir bölümü kesme sureti ile ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Meyve ağacı üzerinde bulunan ana dallar ve yardımcı dallarda çıplaklaşmaya başlamış olanlar kısa kesime tabi tutularak boş olan yerlerde yeni dalların oluşturulmasına çalışılır. Meyve ağaçları üzerinde bulunan kuru, hastalıklı ya da zayıflamış olan dallar dip kısımlarından kesilerek ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Ağaç üzerinde bulunan meyve dallarından bir bölümü özellikle yaşlı olanları kesilerek ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Bu uygulama ile bu durumda olan dalların yemlenmesine çalışılır. Bir ana dal ya da yardımcı dallar üzerinde çok sayıda meyve dalı oluşmuş ise bunlarında arasında seyreltme işlemi yapılmalıdır. Kaliteli ve iyi gelişim göstermiş ve ayrıca güneş ışığını iyi alan dallar ağaç üzerinde bırakılmalıdır. Geriye kalan dallar budama işlemi ile ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Bu işlemi gerçekleştireceğiniz zaman dikkat etmeniz gereken en önemli husus dalların çıplaklaşmamasıdır. Dalları çıplak bırakacak şekilde budama yapılmasından kaçınılmalıdır. Meyve ağaçlarında uygulanacak olan verim budaması işleminde dal bükme ve eğme işlemleri yapılmamalıdır. Fakat bu dallar bağ olarak kullanılabilir. Meyve yükü sebebiyle eğilerek açıları genişlemiş olan dallar meyve ağacı üzerindeki diğer dallara bağlanarak eski durumlarına getirilmeye çalışılır. Meyve ağaçlarında uygulanan verim budaması işlemleri bilinçli bir şekilde yapılmazsa meyve ağaçlarının verimi azalır hatta ağaçlarda kuruma ve ölme gibi durumlara da neden olabilir. Bundan dolayı verim budaması işlemi yapılacağı zaman bu alanda uzman olan kişiler tarafından ve işlem için en uygun aletler kullanılarak verim budaması işlemi yapılmalıdır.

Yaz budaması ne zaman yapılır

Yaz Budama Zamanı: Yaz mevsimi süresince meyve ağaçlarında gövde ve dal üstlerin de bulunan sürgünlerin seyreltilme işlemleri yapılmalıdır. Ayrıca uç alma, eğme, dalların karşılıklı olarak birbirleriyle bağlanma işlemi ve ağaç üzerinde bulunan dalların açılarının genişletilmeleri, daraltılmaları gibi uygulanan işlemlerin tamamına yaz budaması denmektedir. Yaz budama işleminde anaç, meyvelerin daha iyi bir şekilde renklenmelerini sağlamak, vejetatif gelişmeyi düzenlemek, kış mevsimi aylarında uygulanacak olan budama işlemlerini düşürmek ve derim işleri ile birlikte kültürel etkinlikleri işlem açısından kolaylaştırmaktır. Yaz mevsimi budama işlemi özellikle meyve ağaçlarında ağaçların şekillenmesi açısından istenilen formu kazandırılabilmesi için fidan dikiminden itibaren düzenli yapılması gerekmektedir. Ayrıca yaz budaması işlemi yapılacağı zaman ağaç üzerinde sürgünlerin odunlaşmasına dikkat edilmeli ve odunlaşma meydana geldikten sonra budama işlemi uygulanmalıdır. Çoğunlukla ağaçların üzerinde ağaçların görüntüsünü bozan dallar budama işlemi ile ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Budama işleminin yanında bükme ve eğme işlemine tabi tutulabilirler. Ağaç üzerinde bulunan bazı dallarda genişletilme çalışması yapılarak gelişme ve büyümelerinin önüne geçebilir.

About the Author

4 thoughts on “Meyve Ağaçlarında Budama ne zaman yapılır?

    1. Kiraz ağacı budama işlemi yapıyoruz. İletişim bilgilerimiz ile bize ulaşırsanız Kiraz ağacı budama işleminizi yapabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like these