İncirli de Ağaç Budama Yapan Firmalar

ağaç kesme incirli

Normal ağaçlarda ve meyve ağaçlarında vegetatif ve generatif gelişme arasında fizyolojik denge ile budama işleminin şiddeti arasında oldukça yakın bir ilişki bulunmaktadır. Özelikle bir meyve ağacında ağacın üzerinde bulunan ana dallar tacın iskeletini meydana getirmekte, yardımcı dallar ise ağaca form kazandırmakta ve meyve dalları generatif faaliyeti oluşturmaktadır. Bundan dolayı budama işlemi çoğunlukla ve vegetatif gelişme döneminin göründüğü odun dallarına uygulanmalıdır. Zorunlu bir durum oluşmadıkça meyve veren dallara kesinlikle dokunulmamalıdır. Ağaçlarda budama işlemine başlanmadan önce ağacın nasıl gelişim gösterdiği iyi bir şekilde analiz edilmeli, sonrasında ise ağacın formunu ve şekline zarar vermeden her dalı tek tek değerlendirip buna göre budamaya tabi tutulmalıdır. Normal ağaçlara göre meyve ağaçlarında vegetatif gelişme çoğunlukla uç bölümlerde yaşlı olan dalların gelişmesi ile meydana gelmektedir. Bundan dolayı iyi bir şekil kazandırılmış ağaçta dal kesme işlemi uç kısımlarda gerçekleştirilmelidir. Ağacın gövdesinin üzerinde tacı meydana getiren ana dallar eşit güçte olmalı ve merkezi eksen etrafında eşit açılarla dağıtılmalıdır.

Ağaç Budama İncirli

Ana dallar arasında gelişme ve büyüme açısından bir dengesizlik söz konusu ise güçlü dalların üzerinde bulunan meyveler tamamen bırakılmalı, zayıf olan dallardaki meyveler ise seyreltilme işlemlerine tabi tutulmalıdır. Güçlü olan dalların üzerinde fazla miktarda dal bırakılarak besin maddelerinin aynı noktaya akmasına engel olunmalı, zayıf olan dallarda ise dal seyreltme işlemleri gerçekleştirilerek besin maddesi akışları büyüme noktalarına yönlendirilmelidir. Güçlü bir vegetatif gelişme gösteren dalların açıları genişletilmeli, zayıf bir gelişim gösteren dalların açıları ise daraltılmalıdır. Ağaçların taç şeklinde simetriye dikkat ve önem verilmelidir. Yani ağacın üzerinde bulunan ana dalların üzerinde yardımcı dalların oluşmasına müsaade edilmemeli ve mümkün olduğu kadar aynı yükseklikte ve yönde olmalıdır. Ana dallar üstündeki dal miktarlarının da aynı olmasına özen gösterilmelidir. Ağaçlarda bulunan taç simetrisinin oluşturması ile besin maddelerinin ağaca düzenli dağılması, ağaçta bulunan meyvelerin kaliteli ve gösterişle olması, ağaçtaki dalların ışıktan aynı oranda faydalanabilmesi ve ayrıca kültürel işlemlerin kolay bir şekilde yapılabilmesi için önemlidir. İncirli ağaç budama. Ağaç üzerinde bulunan bir sürgünün herhangi bir sebeple ağaçtan uzaklaştırılması gerektiği hallerde simetri bozuluyor veya dal çıplak kalıyor ise aynı noktadan bir sürgün çıkması sağlanmalı ve bu amaçla çıkarılacak olan dalın 1-2 cmlik bölümü ağaç üzerinde bırakılmalıdır. Bu uygulamaya üçgen kesim denmektedir. Ağaç üzerinde bulunan dal eğimlerinde dallar toprağa paralel bir şekilde eğilmeli, keskin yay şeklinin alacak şekilde bükülme işlemi yapılmamalıdır. Eğer keskin bir yay şeklinde eğilecek ise ağacın üst bölümlerinde bulunan gözler köreltilmelidir.

Ağaç Budama ve Ağaç Kesme İncirli

Çünkü bu bölümlerden dik büyüyen ve gelişen dallar ağacın gelişme dengesini bozar. Aynı bölümden yan yana eşit güçte 2 ayrı dalın büyüyüp gelişmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bunun gibi durumlar oluştuğunda geniş bir açıya sahip olan dal ağaçta bırakılarak, dar açıya sahip olan dal ağaçtan uzaklaştırılmalıdır. Doğal terbiye sistemlerinde çoğunlukla ağaç üzerinde bulunan ana dalların ağaç gövdesi ile yaptıkları açılar 45-60 derece olmalıdırlar. Dar bir açıya sahip olan dallarda birleşme noktasındaki hücrelerde odunlaşma işlemi tam olmayacağı için dalın dış etkilere karşı direnme gücü zayıf olur ve çabuk kırılmalar meydana gelebilir. Ağaç üzerindeki dallar toprağa bakan iyi oluşmuş bir göz üzerinden karşı yöne meyilli bir şekilde kesilmelidir. Kesim yapılan yüzeyin son bulduğu nokta gözün alt ucunun karşı seviyesini aşmamalıdır. Budama işlemi yapılacağı esnada kesim yerlerinde kesinlikle tırnak bırakılmamalıdır. Özellikle meyve ağaçlarında büyük olan dalların kesme işlemine ilk başta dalın alt bölümünden hafif bir kesme ile başlanmalı, daha sonrasında dal yastığı korunacak bir şekilde üst bölümde kesme işlemine devam edilmelidir. Ağaç üzerinde bulunan bir dalın kesim işlemine karşı göstereceği tepkiye etki eden faktörler şunlardır;

  • Meyve ağaçlarının tür ve çeşidi,
  • Anacın kuvvetli yada zayıf oluşu,
  • Çevre şartları,
  • Toprak verimliliğidir.

Ağaçlar üzerinde bulunan dallarda vejetatif gelişme ve generatif faaliyet dalın uzun ekseni boyunca devam etmeli ve dal üzerinde çıplak bölümlerin oluşmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Dalları ağaç üzerinde bulunan dalları kısa mesafede kesmek, vejetatif gelişmeye, hiç kesme işlemine tabi tutmamak, uzun bir şekilde bırakmak veya eğmek generatif gelişmeye yardım eder. Bundan dolayı vejetatif gelişmesi istenen dal kısa kesime tabi tutulmalı, meyve dallarının gelişmesi isteniyorsa dallar uzun bırakılmalı ya da hiç kesme işlemine tabi tutulmamalı ve eğme işlemine tabi tutulmalıdır.

İncirli Ağaç Budama Firması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir