Palmiye hangi mevsimde budanır?

palmiye ağacı budama

Palmiye ağacı budama işemlerinizi yaptırmak istediğinizde bizleri arayarak alanında uzman ekiplerimizden profesyonel hizmet alabilirsiniz. Palmiye ağacı budama işlemi temiz ve iyi bir görünüme sahip olmaları için ve şekil vermek amacı ile yapılır. Palmiye ağaçları dikim işlemlerinden sonra uç bölümlerinde gelişen ve büyüyen yapraklarla beraber büyümeye başlarlar. Palmiye ağaçlarında yeni yapraklar meydana geldikçe alt bölümlerden itibaren eskimiş olan yaşlı yapraklar zayıflayarak ölür ve büyüme işlemi bu şekilde devan eder. Palmiye ağaçlarında yaşlanmış olan yapraklar bazı palmiye türlerinde kendi kendine dökülür. Bazı palmiye ağacı türlerinde ise ağaç gövdesi üzerinde aşağı kısma doğru sarkık durumda kalırlar ve ancak güçlü rüzgarlarda ağaçlardan uzaklaşırlar. Palmiye ağaçlarında gerek gövde üzerinde asılı bir şekilde kalan gerekse kendi kendine yere düşen yapraklar ve meyveler kötü bir görünüm, kirlenme ve yangın gibi kötü olumsuzlukla meydana getirirler. Bundan dolayı palmiye ağaçlarının yaprakları budama işlemine tabi tutularak ağaçtan uzaklaştırılmaları gerekir.

Palmiye nasıl budanır?

Palmiye ağacı budama uygulamasına tabi tutulurken budama işlemi esnasında terminal tomurcuk ve sürgünler herhangi bir zarar görmemelidir. Oldukça dikkatli bir şekilde budama uygulaması yapılmalıdır. Palmiye ağaçlarında budama uygulaması yaparken zarar gören terminal tomurcuk ve sürgün palmiye ağaçlarının direk ölmesine sebep olabilir. Palmiye ağacı budama işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer husus sağlıklı olan yapraklara kesinlikle dokunulmamasıdır. Palmiye ağacı budama yapılırken sağlıklı olan yapraklara dokunulması durumunda yaprakların besin üretme kapasiteleri düşer ve budama işlemine tabi tutulan ağaçların donlara karşı dayanıklılığı düşer. Bundan dolayı da palmiye ağaçlarının ölümleri meydana gelir. Ağaçların bulundukları yerden başka bir yere nakledilmeleri yaralanma, kırılma ve organ kayıpları gibi hasarlara sebep olabilmektedir. Meydana gelen bu hasarlar, taşıması yapılan ağaçların büyüklüğüne göre daha fazla olabilir. Ağaçları var oldukları yerden başka bir yere taşırken oluşabilecek hasarları en az düzeye indirebilmek için taşıma öncesinde söküm, taşıma ve dikim işlemlerine engel ve sorun yaratacak dalların budanmasıdır. Taşıma işlemi sonrasında kırılan, yaralanan dal ve sürgünler budama işlemine tabi tutulmalıdır. Taşıma işlemi gerçekleşmiş olan ağaçlarda taşıma işlemi öncesi ve sonrası budama işlemlerinin haricinde herhangi bir budama yapılmaması gerekmektedir.

Palmiye budama Fiyatları

palmiye budama fiyatı

Palmiye budama fiyatları belirleneceği zaman palmiye ağacının görülmesi gerekmektedir. Arazide ağaç görülmeden fiyat vermek pek mümkün değildir. Palmiye budama fiyatları ile alakalı detaylı bilgi edinmek için bizi arayabilirsiniz. Gençleştirme budaması ağaçlara yeniden güçlü sürünler meydana getirmek için ayrıca yeni bir taç meydana getirmek için yapılmalıdır. Yaşı ilerlemiş sürgün verme kuvveti zayıflamış olan ağaçlarda gençleştirme budaması işlemi yapılarak güçlü bir sürgün oluşumu teşvik edilir. Bu uygulanacak olan budama işlemleri ile ağacın taç yapısı yeniden eski haline getirilir. Bu yapılan uygulama ile ağacın yeniden ürün ve verim çağına dönmesine imkan kazandırılmış olur. Gençleştirme budaması yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ağacın mevcut durumu, yaşlanmış ve kurumaya başlamış ağaçlarda gençleştirme budaması işlemi yapılmaz.

Palmiye neden budanır?

Bu ağaçlarda gençleştirme budaması işleminin yapılmama sebebi yapılacak olan budamayı kaldıramamasıdır. Budama işlemi yapılacağı zaman ağacın vereceği tepki türü de oldukça önemlidir. Gençleştirme budamasına ağaç türlerinin vereceği tepki oldukça önem arz etmektedir. Bazı ağaç türleri gerçekleştirilen ağır budamalara karşı dayanıklıdır. Ağaç üzerinde yapılacak olan budama kesimlerine karşı olumlu bir tepki verirler. Bazı ağaçlar ise gençleştirme budama işlemine karşı aynı tepkiyi vermezler. Budama uygulaması yapılmadan önce budamanın yapılacağı coğrafi bölgenin iklim ve toprak koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır. Hava koşullarının sıcak ve kurak olan bölgelerde bulunan meyve ağaçlarının gençleştirme budamasına daha az dayanmaktadır.  

Palmiye ağaçları ne zaman budanır?

Palmiye ağacı budama uygulaması yapıldıktan sonra yapılacak olan bakım önlemleri budama işleminin başarılı bir şekilde olması için oldukça önemlidir. Budama uygulaması sonrasında bakım önlemlerinin başında budama yapılan yerlerin ve budama yaralarının budama macunu ile kapatılmasıdır. Ancak budama yerlerinin budama macunu ile kapatılması sonrasında budama bakım işlemleri sona ermez. Budama işlemleri yapıldıktan sonra ağaçlar strese girerler ve yaşamına devam edebilmek için kök sistemindeki besin maddelerini harcamak için bol sürgün oluşan sürgünlerin ağacın şeklinin istediğimiz bir şekilde olması için doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Ağaçlarda bulunan maçına hizmet etmeyen sürgünler yok edilmelidir. Budama uygulaması sonrasında meydana gelen budama artıkları kuru bitki parçaları hastalık ve bakterilerin en iyi barınak alanlarıdır. Ağaçların kalitesine ve görünümüne zarar veren hastalık ve zararlıların çoğalmaması için çıkan budama artıkları yakılmalı ya da alandan uzaklaştırılmalıdır.

Palmiye agacı nasıl budanır?

Palmiye agacı nasıl budanır?” üzerine 8 düşünce

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir