Ağaç budama zamanı ne zamandır

Ağaç budama zamanı ne zamandır

Ağaç budama işlemi yapılacağı zaman budama zamanına dikkat edilmelidir. Ağaçlar yılın her döneminde budama işlemine tabi tutulmazar. Ağaç budama zamanı Ekim ayında başlar mayıs ayına kadar devam eder. Ağaç budama zamanı ağaçların türüne göre yapılacak olan ağaç budama işleminin amacına göre değişmektedir. Her ağaç türü aynı zamanda budama işlemine tabi tutulmaz. Ağaç budama zamanı belirleneceği zaman ve ağaç budama işlemi yapılacağı zaman bu konuda detaylı bilgiye sahip uzman kişilerden yardım alınması ağaçların sağlığı için önemlidir. Yanlış yapılan budama uygulamaları ağaçların zarar görmesine hatta ölmesine sebep olabilir. Budama işlemi ağaçların gövdelerinin üstündeki kurumuş olan dalların veya sınırlı kalmak sureti ile yeşil dalların belirli kriterlere uyularak kesilip uzaklaştırılmasına denir. Bahçe, kent veya ormanlık alanlarda kullanılan ağaç ve ağaççıklar da yapılacak olan budama işlemi ağacın kalitesinin, büyüme hızını, mukavemetini, yaşama süresini ,estetik ve görünümünü, hastalıklara karşı direncini olumlu yönde etkilemektedir. Ağaç budama işlemi belli periyodik aralıklarla belli bir düzen içerisinde yapılmalıdır. Ağaç budama işlemleri bilgi ve birikim gerektiren bir işlemdir.

Budama zamanı nasıl yapılır?

Ağaç budama zamanı Mevsiminin dışında belli kriterlerin haricinde yapılacak olan budamalar ağaçların kurumasına veya ölmesine sebep olmaktadır. Ağaçlarınızın budamasını yapacağınız zaman mutlaka bu konu hakkında detaylı bilgi ve tecrübeye sahip kişi ya da kuruluşlardan bilgi alın. Yenibahçe peyzaj olarak ağaçlarınızı budama mevsimlerine ve budama usullerine en uygun şekilde budayıp istediğiniz forma getiriyoruz. Bahçe içerisinde bulunan ağaçlar doğal ortamlarının dışında gelişmelerini sürdürmektedirler. İstenilen form, biçim, çiçeklenme ve sağlıklı gelişim gösterebilmesi için dikimlerinden itibaren her ağaç türü için belli periyotlara uygun şekilde budama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Ağaç budama işlemleri mevsiminin dışında budanması halinde ağaçlar rüzgar, fırtına ve yağmurlu havalarda kolayca kırılır veya devrilerek istenmeyen kazalara sebep olabilirler.

Ağaç budama Vakitleri

Ağaç budama vakitleri Kasım ayında başlar ve Mart ayının ortasına kadar devam eder. Ağaç budama zamanı Ayrıca ağacın kaliteli bir gelişim gösterebilmesi ve yaşamını devam ettirebilmesi için budama kriterlerine uygun şekilde işlem yapılmalıdır. Ayrıca bir ağaç mevsiminde budama kriterlerine uygun şekilde budansa bile bu işlemden sonra yapılması gereken bakım tekniklerinin uygulanması zorunludur. Örnek vermek gerekir ise ekim kasım ayında Budaması yapılabilecek olan ağaçlarda kalın dallar budandıktan sonra mutlaka budanan yer budama macunları ile hava almayacak şekilde kapatılmalıdır. Aksi takdirde budanan dalın üzeri kapatılmaması durumunda yağmurlu havalarda ağaca su geleceğinden ağaçta iç kısımdan çürüme meydana gelir. Budama işlemi ağacın ilk dikim yıllarıyla beraber kesinlikle budama işlemi ihmal edilmeden belirli bir sisteme dayalı olarak ileri yaşlara kadar devam ettirilmesi gereken bir işlemdir. Dikiminden itibaren ilk senelerde budama işlemi ihmal edilip ileriki senelerde telafi için gerçekleştirilen kuvvetli budama işlemleri istenilen sonu vermez.

Yaz budaması ne zaman yapılır?

Tam aksine budama esnasında meydana gelecek büyük yaralarla mantar gibi zararlıların gelişip çoğalmasına uygun bir ortam hazırlar. Ağaç budama zamanı Ağaçlarda gerçekleştirilecek olan budama işlemleri sağlıklı büyüme ve gelişmeyi düzenler, istenilen düzeyde göze hoş gelen bir şekil ve form kazandırır. Ayrıca çiçek açan ağaç türlerinde çiçek sayısını ve çiçek kalitesini yükseltir. Bahçe ağaçlarının yaşamını devam ettirebilmesi için budama işlemleri çok büyük bir önem arz etmektedir. Bakım budama işlemleri hastalıklı ve kuru dallar, birbirlerinin yaşamlarına zarar veren dallar, çatallar, tepe tacı aralamaları, gençleştirme budamaları, çiçeklenmeyi arttırmaya yönelik budamalar su sürgünü alma işlemlerini kapsamaktadır.

Ekim ayında budama yapılır mı?

Ekim ayında budama yapılır mı diye merak ettiğinizde dikkat etmeniz gereken ilk konu ağaç türüdür ve yapılacak olan ağaç budama işleminin amacıdır. Genel olarak bütün ağaç türleri ekim- kasım aylarında budama işlemine tabi tutulabilirler. Burada önemli olan ağaçların su yürüme döneminde olmamasıdır. Ekim ayında budama yapılır mı Yaprağını dökmeyen ağaç türleri yılın her döneminde yapılabilir. Ağaç budama işlemlerinde amaç ağaç ve ağaççıkları içeren odunsu bitkilerde gelişmeyi hızlandırıp kuvvetlendirmek, ağaçları sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmek, istenilen şekil ve formu sağlamak çiçeklenmenin, meyvelerin sayısını ve kalitesini yükseltmektir. Bu belirtilen amaçlar için budama işlemine uygun malzeme, materyal ve belli bir birikim ve tecrübeye sahip olarak budama işlemi yapılmalıdır. Bu belirtilen amaçları üç temel grupta toplayabiliriz.

  • Çiçeklenmenin sayı miktarını ve kalitesini arttırmak: Ağaçların doğal özelliklerini ve güzelliklerini geliştirmeyi veya çiçeklenmeyi teşvik etmeyi içerir. Ayrıca doğal gelişiminden farklı olarak ağaçlara istenilen form ve şekli verme amacını taşır.
  • Ağaca ve diğer odunsu bitkilere istediğimiz şekli vermek veya verilmiş şekli muhafaza etmelerini sağlamak: Ağacın kendisine oluşturulan bölgeden daha fazla bölgede gelişmesi ve büyümesi halinde ağaçtan herhangi bir dal parçasının düşüp yaralamaya ve maddi zarar gibi olumsuzluklara sebep olabilecek olan dallar ile yollarda yayaların ve kara ağaçlarının görüş alanını engelleyen dalların ağaçtan uzaklaştırılmasını içerir. Ağaçların dikiminden itibaren tedrici olarak belirli periyotlar içerisinde yapılması durumunda başarılı sonuçlar alınır.
  • Gelişmeye kuvvet kazandırıp hızlandırmak ve ağacı sağlıklı kılmak: Bu gaye ile ağaçlardaki lider dal korunur. Kırık, ölü, tehlikeli ve zarar görmüş dalların uzaklaştırılması yapılan budamalardır. Ağaca bu bölgelerden çürümeye sebep olan zararlılar çok kolay bir şekilde girer. Bu olumsuz durum ağacın görüntüsünü, sağlığını ve mukavemetini olumsuz bir şekilde etkiler.

Belediye ağaç budama

Belediye ağaç budama işlemi yaptırmak istediğinizde oturmuş olduğunuz ilçenin belediyesinin fen işleri müdürlüğünü arayarak işlem yaptırabilirsiniz. Ancak birçok belediye şahsi mülkünüz de bulunan ağaç budama işlemini yapmamaktadır. Belediye ağaç budama işlemlerinizi yaptırmak istediğiniz de bizleri arayabilirsiniz. Belediyeler kendi arazinizde bulunan ağaçları budamazlar. Budama işlemi yapılacağı zaman yaş veya kuru dalların budaması fark etmeksizin dirsek şeklinde bırakılarak budama işlemi yapılmaması gerekmektedir. Çok fazla dipten gövdenin içine girecek şekilde yapılacak olan budama işlemi de hatalı bir budama işlemidir. Ağaç budama En iyi budama biçimi özellikler kalın olan dallarda gövde ile birleştiği koruyucu bölümde yapılanıdır. Belediye ağaç budama Budama işleminde kesilen dal çok kalın değil ise yani çapı 5cm den küçük olan dallarda ağaç zararlılarından olan mantarların büyüyüp gelişmesini engelleyen doğal bir koruyucu tabaka kısa sürede meydana gelir. Ağacın iyi bir gelişim gösterebilmesi için sadece kuru ve ölü dalların budanması yeterli değildir. Birbirine zarar veren dalların da belli kısımlarının budanarak uzaklaştırılması gerekir. Bunların yanında ağaç tepesinin transprasyon yolu ile yaptığı su sarfiyatını azaltıp kök kısmının yükünü azaltmak içinde ağacın tepesinin de buda işlemi yapılır. Dikimi yeni yapılmış olan ağaç ve ağaççıklarda veya boylu fidanlarda kök ve tepe bölümlerinde yapılacak olan budama işlemleri çok yararlıdır. Belediye ağaç budama Bu budama işlemlerinde kökler ile tepe arasında belirli bir denge oluşturmak çok büyük önem arz etmektedir. Bu denge özellikle kent ve bahçelerde tek tek büyüyen ağaçlarda daha büyük önem taşımaktadır. Ancak yapılacak olan tepe budama işlemlerinin rastgele yapılması ve her sene sürekli yapılması ağacın sağlığını olumsuz bir yönde etkiler.

Sonbaharda budama yapılır mı?

Özel durumların haricinde ağaçların tepe kısımlarının genişliği ölçüsünde iyi bir gelişim gösterecekleri ve sağlıklı olacakları da hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ağaçlardaki budama işlemi gerektiği zaman belli bir usule dayalı olarak yapılmalıdır. Belediye ağaç budama Gereksiz şekilde ve usulüne uygun olmayan biçimde yapılacak olan budama işlemleri ağaçlara faydalı olmalarından ziyade çok ciddi zararlar verir. Budama işlemi yapılacağı zaman budama riski sürekli hesaba katılarak yapılmalıdır. Bazen hatalı yapılacak olan bir budama çok uzun senelerde büyüyen ve yetişen çok değerli bir ağacı kendini yenilemeyecek bir şekilde sağlıksız duruma düşürebilir. Terim olarak ağaç budamalarını yaş budama, kuru ve ölü dallarda budama, yeşil budama veya yaz budaması şeklinde tanımlayıp kısımlara ayırabiliriz. Çok bozuk hava muhafiyeti güçlü bir rüzgar ve fırtına sonrasında fazla miktarda dalların kırılması sonucunda ağaçlarda budama ihtiyacını üst seviyelere geldiğinin bir işaretidir. Budama işleminde budamanın gerçekleştirileceği kısımların doğru seçilmesi budamanın uygun teknik ve yöntemlerle bu işlem için gerekli teknik ve etkideki materyallerle budama işlemi konusunda tecrübeli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Belediye ağaç budama Ağaç üzerindeki kalın olan dallar bir seferde kesilip uzaklaştırılmaz. Kalın dallar iki veya gerektiğinde üç, dört etapta kesilmelidir. Bu kalın dallar tek etapta kesilmeye kalkışılması durumunda ağaç gövdesi üzerinde kabuk yırtılmaları meydana gelebilir. Tehlike oluşabilecek durumlarda kesilecek olan ağır ağaç dalının ip veya alttan oluşturulacak desteklerle askıya almak gerekmektedir. Ayrıca kalın olan bir ağaç dalının askıya alınması veya alttan destek yapılması dalın aşağı düşerek tehlikeli kazalara neden olmasını engeller. Kesim yapılacak olan kısım büyük ise koruyucu bir madde ile sıvanarak kapanması enfeksiyon engelleme ve kapanmayı kolaylaştırmak için zorunludur. Yalnız macunlama ve katranlama ağaçlara su yürümede önce yapılan budamalarda hemen etkili olur.

Ağaç budama zamanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir