Ağaç Budama Ne Zaman Yapılır

ağaç

Doruk dallı budama şekli yağış olan, nem oranı düşük ve ışık şiddetinin yüksek olduğu coğrafi bölgelerde bütün meyve türü ve çeşitleri olan meyve ağaçlarında uygulanabilmektedir. Bu budama şeklinin goble budama şeklinden tek farkı üç ana dalın ortasında bir adet doruk dalın bulunmasıdır. Meyve fidanının dikim işlemi gerçekleştikten sonra toprak üstünden 40-60 cm mesafeden 4-5 cm uzunluğunda bir tırnak bırakmak suretiyle kesim işlemi yapılmalıdır. Meyve fidanları büyümeye ve gelişmeye bırakılarak aynı esnada bütün kültürel işlemler fidan üzerinde itina ile uygulanmalıdır. Yaz mevsimi gelişme ve büyüme periyodu üzerinde temmuz-ağustos aylarında meyve fidanına ilk şekil verilir. Meyve fidanının gövdesi üzerinde aynı güçte büyümüş ve gelişmiş ağaç gövdesi üzerinde düzgün dağılmış olan üç ana dal ile bunların ortasında büyüyen ve gelişen ağaç gövdesinin devamını meydana getiren bir doruk dalı seçilir. Seçilen dalların ağaç gövdesi ile gerçekleştirdikleri açıların 45-60 derece olmasına dikkat edilmelidir. Bu tercihten sonra meyve fidanı üzerinde de bulunan diğer dalcıklar kesme işlemine tabi tutulmaz.

Meyve Ağaçlarında Budama Şekilleri

Meyve ağacı budama. Eğilme ve bükülme işlemleri uygulanarak gelişme ve büyümeleri engellenir. Doruk dalı olarak seçilen dalcığın dik bir şekilde gelişme ve büyümesini sağlamak amacıyla bu dal daha önce bırakılan tırnağa bağlanır. Yaz mevsimi döneminin takip eden kış mevsimi dinlenme döneminde eğer fidanlara ilk şekilleri uygulanmamışsa öncelikli bir işlem olarak şekil verme işlemi uygulanır. Daha sonrasında ise ana dal olarak tercih edilen dallar 40-60 cm nin üzerinde bir gelişme ve büyüme göstermişlerse bu uzunlukta kesilirler. Aksi durumda dallara dokunulmaz. Doruk dalı üzerinde meydana gelen dalcıklara herhangi bir işlem gerçekleştirilmez. Oluşan bu dalcıklar dan bağ olarak yararlanılabilir.

Kış budaması ne zaman yapılır?

Meyve ağacında bulunan dallar arasında büyüme ve gelişme açısından bir denge bulunmuyorsa gelişimin zayıf olduğu dalın uzunluğu dikkate alınarak diğer dallar kesilir. Güçlü gelişim gösteren dalın arası genişletilir. Zayıf gösteren dalın ise arası daraltılır. İkinci senede ilkbahar mevsimi gelişme döneminin başlaması ile yeni dallar meydana gelmeye başlar ve daha önce tercihi yapılan dallar gelişme ve büyümelerini devam ettirir. Yaz mevsimi gelişme döneminin ortasında temmuz-ağustos ayı içerisinde her ana dal üzerinde iki doruk dalında bir dalcık seçilir. Geriye kalan dallar eğilir ve bükülür. Ana dallar üzerinde şekil ikinci sene fidana doruk dalı şeklin uygulanması seçilen yardımcı dalların aynı yönde doruk dalı üzerinde seçilerek dalcığın ise doruk dalının devamını meydana getirecek yönde olması gerekir. Doruk dal ile ana dallar üzerindeki diğer dalların kesilme işlemine tabi tutulmayarak karşılıklı olarak bağlanması gerekir.

Budama Nasıl Yapılır ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir