Çam ağacı budama nasıl yapılır ?

çan ağacı budama zamanı

Çam ağacı budama işlemi yaptıracağınız zaman sizlere alanında uman ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. Ülkemizde ve İstanbul da en çok bulunan ağaç türü çam ağaçlarıdır.  Çam ağaçları olukça yüksek mesafelere kadar uzaya bilen ağaç türleridir. Bundan dolayı da şehir içerisinde bulunan çam ağaçları belli bir düzen içerisinde sürekli budama işlemine tabi tutulmaları gerekmektedir. Budama; ağaç, ağaççık ve çalıları içeren odunsu bitkilerde gelişmeyi kuvvetlendirip hızlandırarak, ağacı sağlıklı kılmak, istenilen formu vermek, çiçeklenmenin ve meyvelerin miktarını ve kalitesini arttırmak amacıyla bitki üzerindeki kısmen kuru, kısmen de yaşayan kısımların belirli esaslara göre, uygun materyal kullanılarak uzaklaştırılmasıdır. Daha genel bir tanımlama yapacak olursak, budama bitki üzerindeki istenmeyen dalların belli esaslara uyularak kesilip uzaklaştırılmasıdır. Çam ağacı budama işlemi yapılacağı zaman budamanın amacının belirlenmesi gerekmektedir. Çam ağaçları bina yakının da bulunuyorsa ve çok yüksek ise mutlaka vinç ile budama yapılması gerekmektedir.

Kaç tane çam ağacı türü vardır?

Türkiye de toplam 10 adet çam ağacı türü bulunmaktadır. Türkiye’ deki çam ağacı türleri şunlardır.

 • Sarıçam
 • Karaçam
 • Kızılçam
 • Sedir
 • Göknar
 • Doğu ladini
 • Fıstıkçamı
 • Ardıç
 • Porsuk
 • Servi

Çam ağacı budama işlemi yapılırken ağaçların durumu iyice analiz edilerek budama işleminin yapılması gerekmektedir. Şehir içerisinde bulunan çam ağacı budama uygulamaları yapılırken güvenlik önlemlerinin iyi bir şekilde alınması ondan sonra işlem yapılmalıdır. Ayrıca çam ağacı budama uygulaması yapılırken belediyeden ve orman bölge müdürlüğünden izin alınması gerekmektedir. Çam ağacı türleri asli ağaç türlerine girdiğinden dolayı belli bir büyüklüğe ulaşan çam ağaçlarının izin alınmadan kesilmesi yasaktır ve cezai işlem uygulanmaktadır.

Çam ağacı budanır mı?

Çam ağacı budanır mı sorusuna en uygun olan işlem çam ağacının türüne budama amacına göre mi olduğudur. Çam ağaçlarına budama işlemi uygulanır. Ancak çam ağaçları izin alınmadan budama işlemi yapılmamalıdır. Ortalama olarak 8-10 metreyi bulan çam ağacı budama yapılacağı zaman izine gerek vardır. Ayrıca çam ağacı budama işlemi yılın her döneminde yapılabilir. Genel olarak yaprağını dökmeyen ağaç türleri senenin her döneminde budama işlemine tabi tutulabilirler. Budama işlemi yapılacağı zaman dikkat edilmesi gereken konuları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Budamalar kesinlikle amaçlı olmalıdır. Bunun için de budama amacı iyi bilinmeli, zamanı, şekli ve tekniği iyi analiz edilerek uygulanmalıdır.
 • Budama sonucunda kesim yerlerinde derin yaralar oluşmuşsa (3 cm’den kalın dallar) mutlaka macunla kapatılmalıdır.
 • Ölü, kırık, birbiri üzerine binmiş veya hastalıklı dallar mevsime bağlı kalmaksızın kesilmelidir.
 • Budanacak bitkilerin çiçeklenme zamanı, şekli, çiçekli kısmının yaşı ve sürgün gözleri incelenmelidir.
 • Budamalarda kullanılacak ekipmanlar temiz ve amacına uygun aletler olmalıdır.
 • Budama sürgün gözünün hemen üzerinden tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.

Çam ağacı budama işlemleri ile alakalı evlerinizde iş yerlerinde yardıma ihtiyacınız olduğunda alanında uzman ekiplerimiz ile sizlere hizmet veriyoruz. Çam ağacı budanır mı Ağaç budama işlemleri yapılırken iş güvenliği kanunlarına uygun şekilde işlem yapmaktayız. Çam ağacı budama konusunda resmi belgelerimiz bulunmamaktadır. Firma olarak sizlere kaliteli ve güvenilir hizmetler sunmaktayız.

Çam ağacı budama ne zaman yapılır?

Çam ağacı budama ne zaman yapılır işlemi yaptırmak istediğinizde budamanın amacı ön plana çıkmaktadır. Çam ağaçları iğne yapraklı ağaç türleri olduklarından dolayı ve yapraklarını dökmediklerinden dolayı ülkemizde yılın her döneminde budama işlemi yapılabilmektedir. Çam ağacı budama işlemi yapacağınız zaman budamanın amacı da önemlidir. Yurdumuzda ağaç budama zamanı genel olarak kasım 15 ve mart 15 arasındadır. Ancak mevsimsel koşullara da dikkat edilmelidir. Bazı seneler havalar geç soğumakta veya erken ısınmaktadır. Çam ağacı budama ne zaman yapılır Burada dikkat edilecek konu ağacın dinlenme sezonuna girmiş olmasıdır. Çam ağacı budama ne zaman yapılır Ağaçlar su yürüme mevsimi gelmeden yani kış aylarında dinlenme sezonunda budama yapılmalıdır.  Çam ağacı budama işlemlerini genel olarak budamanın amaçları belirlemektedir. Bunlar sırası ile şunlardır. Şekillendirme Budamaları: Bireyin iyi bir görünüm kazanması yani peyzaj değerini artırmaya yönelik ŞEKİL veya FORM budamalarıdır. Burada ESTETİKLİK ön plandadır.

Çam ağacı ne zaman budanır

Bakım Budamaları: Bitkinin sağlıklı bir gelişim göstermesi amacıyla yapılan budamalardır. Bozuk ormanlarda yapılan budamalar da iyileştirme amaçlı budamalar olup ormanlık alanlarda uygulanır. Bakım budamaları aynı zamanda sağlık budamaları olarak da adlandırılır. Meyve ve çiçek verimine ve kalitesini artırmaya yönelik budamalar şeklinde sınıflandırılır. Güvenlik amacıyla yapılan budamalar: Bitkinin kendisine sağlanan alandan daha fazla alanda gelişmesi durumunda, ağaçtan herhangi bir dal parçasının düşüp yaralamaya ve maddi zarara yol açabilecek olan dallar ile yollarda yayaların ve kara araçlarının görüş alanını engelleyen dalların ağaçtan uzaklaştırılmasını içerir.

Çam ağacı Hangi ayda budanır ?

Çam ağaçları iğne yaprakları ağaç türleridir ve genel olarak yılın her mevsiminde budanabilirler. Çam ağacı budama işlemi yapacağınız zaman budamanın amacı da önemlidir. Örnek vermek gerekir ise güvenlik amacı ile budama yapılacaksa çam ağacı budama işlemini yılın her döneminde yapabilirsiniz. Budamaya konu bitki parçalarının bitki üzerindeki konumuna göre ise alçak ve yüksek budama diye çeşitlendirilir. Alçak budama bitki boyunun 1/3’ünün alttan yukarı doğru budanması, yüksek budama ise bitkinin üst kısımlarında yapılan budamalardır. Çam ağacı hangi ayda budanır Budamalar, budanan dalın canlı olup olmamasına ve budanan dalların bitki üzerinde bulunduğu yere göre çeşitlenmektedir. Budamaya konu dalların canlı olup olmamasına göre; kuru olarak ikiye ayrılır.  Çam ağacı budama işleminde düzeltme budamaları da oldukça önemlidir. Çam ağaçları İstanbul da çok yoğun şekilde bulundukları için ve genelde binalara yakın oldukları için düzeltme budamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Çam ağacı hangi ayda budanır Genellikle dikimi izleyen ilk dönemde ve zamanla ortaya çıkabilen anormal gelişimleri düzelterek fidanları normal formlarına dönüştürmek amacıyla uygulanan budamalardır. Düzeltmeye konu olan anormal gelişimler ışık alımındaki dengesizlik, kitle içindeki bazı fidanların diğerlerine göre daha kuvvetli gelişim göstermesi gibi nedenlerle ilerleyen yıllarda da ortaya çıkabilmektedir. Anormal gelişimli dallar dikimden itibaren büyüme dönemi başında ve ortasında tekrarlanan müdahalelerle uzaklaştırılmalıdır.

Çam ağacının tepesi kesilirse ne olur

Çam ağacı hangi ayda budanır Bu çeşit budamalar aynı zamanda şekillendirme budamaları olarak adlandırılır. Çam ağacı hangi ayda budanır soruna detaylı bir şekilde cevap vermemiz gerekir ise çam ağacı budamalarına  temizleme budamalarını da eklememiz gerekmektedir. Dikimi izleyen her dönemde uygulanabilecek budamalar olup genel olarak kurumuş, ölü dalları uzaklaştırmak, çatalları teklemek ve mekanik direnci zayıflamış olan dalların ağırlığını azaltmaya yönelik müdahalelerden oluşur. Kuru gövde ve dallar hem bitkinin görsel kalitesini düşürmekte, hem hastalıklara davetiye çıkarmakta hem de güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle bakım ve kontrol çalışmalarının her aşamasında uygulanması söz konusudur. Çam ağacı hangi ayda budanır gibi bir hizmete ihtiyaç duyduğunuz da sizlere sektörün içerisinde uzun yıllardır var olmanın vermiş olduğu bilgi ve birikim ile hizmet sunmaktayız. Detaylı bilgi edinmek için bizi arayabilirsiniz.

Çam ağacı üstten budanır mı ?

Çam ağacı üstten budanır mı Çam ağaçları oldukça yüksek mesafelere çıkan ağaç türleri olduklarından dolayı şehir içlerinde bulunanların boylanmasına müsaade edilmemeli ve kontrol altında tutulmalıdır. Çam ağaçları üstten budanır. Çam ağaçlarının üstten budanması ağaçların sağlığı içinde güvenlik amaçlıda oldukça önemlidir. Çam ağacı üstten budanır mı sorusuna daha detaylı bir şekilde dönecek olursak şu şekilde açıklama yapabiliriz. Çam ağacı üstten budanır mı Çam ağaçlarına tepe budaması yapılması ağaçların boylarının uzamsına engel olur ve yana doğru büyümeye teşvik edilmiş olur. Bu işlemde ağaçların sağlığı ve gelişimi için önemlidir. Çam ağaçlarının boyları kontrol altına tutulmazsa oldukça yüksek mesafelere ulaşır ve güvenlik açısından tehlike arz ederler. 

Çam ağacı tepeden budanır mı

Ayrıca çam ağaçlarına seyreltme budamaları da yapılabilir. Çam ağacı üstten budanır mı Çam ağaçlarında seyreltme budamalarını şu şekilde açıklayabiliriz. Dikim sonrasında sıkışık dalların selekte edilmesi ile sınırlı tutulmalı, ilerleyen yıllarda kök üzerindeki gövde sayısı ve yoğunluğunun artması ile birlikte ağaççık ve çalı türüne göre 1 – 3 yıllık tekrarlarla kış sonu döneminde uygulanmalıdır. Seyreltme budamaların da türlere göre değişmekle birlikte, genel olarak çapları 3 – 5 cm den kalın olan gövdelerin uzaklaştırılması önerilebilir. Ana amaç ise; bitki üzerindeki gövde değiştirme mekanizmasını yönlendirmek, gövdeler arasında denge ve simetrik bir dağılım sağlamak, yaşlı ve cansız gövdeleri uzaklaştırarak yeni ve genç gövdelere daha uygun gelişme koşulları yaratmaktır.

Çam ağacı budama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir