Kayın Ağacı

kayın ağacı türleri

Ülkemizde bulunan kayın ağaçlarından doğu kayını Balkan Bölgelerinden Trakya’ya ve kuzey bölgelerimizden güneye Yıldız Dağları ile İstanbul’ a kadar ulaşır. Daha sonrasında ise Kocaeli yarım adasından Ege Bölgesi’ne doğru iner. Buradan Doğu Karadeniz Bölgesi boyunca Kafkaslara ve Kırım’a kadar uzanır. Bu belirtmiş olduğumuz ana yayılıştan ayrı olarak İskenderun körfezinden kuzey doğusundan Hatay ve Maraş’ta bulunan ormanlarının yüksek bölgelerinde 1500 metreye kadar yayılış gösterir. Kayın ağacı (Fagus SP. L.) 30-40 metreye kadar boyu uzayabilen bir ağaç türüdür. Kayın ağacının en önemli özelliği açık gri ya da koyu gri gibi kabuklarının yaşamları boyunca herhangi bir çatlamaya maruz kalmadan düz ve pürüzsüz kalmalarıdır. Kayın ağaçlarının genç olan sürgünleri tüylü bir yapıya sahiptir. Kayın ağacı (Fagus SP. L.) bölgesel iklim olarak deniz iklimini severler. Ayrıca ılıman iklim yapısına sahip olan kıyı dağlarında daha fazla yayılış gösterirler. Kayın ağacı genç yaş evrelerinde tepeleri sivri durumdadır. Yaşları ilerledikçe tepe kısımları yaygınlaşır ve kubbemsi bir görünüm alır.

Kayın ağacı budama

Kayın ağaçlarının (Fagus SP. L.) Yaprak yapıları sıktır. Kaliteli ve iyi bir yetişme ortamında çok uzun, düz ve dolgun gövdeli olurlar. Kayın ağaçları genç yaşlardan itibaren ince tali kökçükler meydana getirerek kalp kökü oluşturur ve bu oluşturdukları kök sistemi toprakta oldukça fazla derine gider. Bu belirtmiş olduğumuz durumlara rağmen tamamen derin köklülerden olmayıp entansif köklenen ağaç gruplarına girerler. Sürekli fakat orta derecede nemli madensel besin maddelerince ve humus açısından zengin olan toprakları severler. Kayın ağacının iklim koşulu olarak en sevmediği şartlar don ve kuraklık şartlarıdır. Kayın ağaçları çoğunlukla maden direği, mobilya, parke gibi alanlarda kullanılır. Ayrıca Avrupa kayınında ülkemizde az da olsa yayılış vardır. Ülkemizde toplamda 1.760.000 hektar kayın ormanı bulunmaktadır.

Kayın Ağacı (Fagus SP. L.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir